Arvo

Tästä on kyse

ARVO on yhteiskunnallisten yritysten aktiivinen verkostovaikuttaja ja ketterä toimija, joka edistää jäsentensä etuja.

Yhdessä jäsenyritystemme kanssa olemme vahva ja vaikuttava asiantuntijaverkosto. Tarjoamme apua, näkyvyyttä ja tapoja luoda uutta arvoa ja menestyvää bisnestä. Vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

Yhteiskunnallinen yrittäminen on kilpailuetu ja jäsentemme etu on yhteiskunnan etu. Tuemme paikallisuutta ja vaikutamme päätöksentekoon valtakunnallisesti ja siellä, missä jäsenemme toimivat.

Jäsenemme käyttävät taloudellisen voittonsa ensisijaisesti ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseen. Jokaisella yksilöllä, yrityksellä ja julkisyhteisöllä on valta valinnoillaan vaikuttaa, millaisessa Suomessa elämme.

Henkilöstö

Kimmo_Lipponen_roundToimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen
puh. 040 758 7247, kimmo.lipponen@arvoliitto.fi

Eettisen johtamisen erityisasiantuntija Soilikki Viljanen
puh. 0400 610 709, soilikki.viljanen@arvoliitto.fi

ARVOn hallitus

Pentti Lemmetyinen Suomen Setlementtiliitto ry (puheenjohtaja)
Juha Kaakinen Y-säätiö
Anu Kallio Rinnekoti-Säätiö
Tuomas Koskela Aspa-säätiö
Tiina Mäkelä Lahden Diakoniasäätiö
Juha Ojajärvi Perho Liiketalousopisto
Ritva Ulander Autismisäätiö

ARVOn tarkoitus ja tehtävä

ARVO tukee yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan menestystä. Ajamme yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten tunnettuuden ja arvostuksen lisääntymistä. Tähtäämme sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakenteiden vahvistamiseen.

Vaikutamme lainsäädäntöön, koordinoimme elinkeinoelämän kannanottoja, kirkastamme yhteiskunnallisten yritysten imagoa ja johdamme niihin liittyvää keskustelua sekä vaikutamme tutkimukseen. Teemme yhteistyötä elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan varmistamiseksi. Vaikutamme yhteiskunnallisen yrittämisen suotuisaan kehitykseen luomalla esimerkiksi uusia rahoitusmalleja.

ARVO on yhteiskunnallisten yritysten sekä muiden yhteisöjen yhteenliittymä elinkeinopoliittisissa asioissa.

Missio

ARVO rakentaa eettisesti ja taloudellisesti kestävää yritystoimintaa Suomessa.

Visio

ARVO on kasvavan yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnustettu vaikuttaja ja uudistaja elinkeinoelämässä.

Eettiset säännöt

ARVOn jäsenet ovat yksityisesti omistettuja yrityksiä tai muita yhteisöjä, ja ne harjoittavat liiketoimintaa omien arvolähtöisten tavoitteidensa mukaisesti. Taloudellisen voiton maksimointi ei ole itsetarkoitus, vaan kannattava liiketoiminta on väline yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseen omistajien omien sääntöjen määrittelemällä tavalla.

ARVOn jäsenet ovat vastuussa toiminnastaan paitsi omistajilleen myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Liiton jäsenet noudattavat yhteisesti sovittuja eettisiä sääntöjä, jotka kirittävät eteenpäin kaikessa päivittäisessä toiminnassa.

1. Vastuu ympäröivästä yhteiskunnasta
Haemme ratkaisuja sekä oman yritystoimintamme että ympäröivän yhteiskunnan ongelmiin myös kansalaistoiminnallisesti alhaalta ylöspäin ja rakennamme aktiivisesti vuorovaikutusta paikallisten yhteisöjen kanssa.

2. Vastuullinen talous
Valtaosa taloudellisesta tuloksestamme investoidaan yhteiskunnallisen päämäärämme mukaiseen toimintaan. Kannamme vastuumme verovelvollisina emmekä sijoita veroparatiiseihin. Emme myöskään pyri taloudellisen voiton lyhytnäköiseen maksimointiin. Kampitamme omalta osaltamme harmaata taloutta pidättäytymällä pimeän työn tekemisestä ja teettämisestä. Emme tee yhteistyötä tai asioi yrityksissä, joiden tiedetään toimivan laittomasti.

Taloudellisen voiton lyhytnäköinen maksimointi ei ole soveliasta. Vastuullisten yritysten raha onkin kärsivällistä ja toimintamme tukee niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävän yhteiskunnan rakenteita ja ratkaisee tehokkaasti elinympäristömme ongelmia.

3. Vastuu ympäristöstä
Kannamme vastuumme toimintamme vaikutuksista ympäristöön, hidastamme omalta osaltamme ilmastonmuutosta, säästämme vettä ja minimoimme uusiutumattoman energian käyttöämme, hiilidioksidipäästöjämme ja tuottamamme jätteen määrää. Kierrätämme tehokkaasti, kirjaamme ympäristöohjelmamme julkisiksi ja raportoimme sekä onnistumisistamme että kehityskohteista.

4. Avoimuus ja Hyvä Hallinto
Kaikki liiketoimintamme on rehellistä, avointa ja hyvän hallintotavan mukaista. Olemme viestinnässämme läpinäkyviä ja totuudenmukaisia. Raportoimme toiminnastamme ja taloudestamme avoimesti ja ymmärrettävästi. Emme kannusta toimillamme tai markkinoinnillamme epäeettiseen kuluttamiseen tai asetu ristiriitaan kestävää kehitystä koskevien yleisten periaatteiden kanssa.

5. Henkilöstön arvostus
Haluamme olla hyviä ja haluttuja työnantajia. Tarjoamme työntekijöillemme arvostusta heidän työssään, maksamme kunnollista palkkaa oikeudenmukaisesti työn, tehtävien ja osaamisen mukaisesti. Työntekijöitämme johdetaan hyvin. Johdon palkitsemisessa noudatamme kohtuutta emmekä päästä palkkaeroja yrityksen sisällä kasvamaan epäoikeudenmukaisiksi.

Tuemme aktiivisesti työntekijöidemme työhyvinvointia, koko henkilöstömme kouluttautumismahdollisuuksia sekä työntekijöiden ja alihankkijoiden työoloja ja -ehtoja. Arvostamme eri työmarkkinajärjestöjen toimintaa ja tuemme työntekijöidemme aktiivista järjestäytymistä.

6. Arvopohjainen johtajuus
ARVOn jäsenyrityksenä nojaamme vahvasti arvoihimme. Näiden perusarvojen kunnioittaminen on yhtä tärkeää kuin menestyminen liiketoiminnassa.

Tilaa uutiskirje

tilaa-uutiskirje