Kaikki viestit Uutisetsä

Tervetuloa, uudet jäsenet!

ARVOn rivit ovat jälleen täydentyneet uusilla jäsenillä. Nyt toivotamme joukkoomme tervetulleeksi Paralympiakomitean, Kalliola Oy:n ja SOS-Lapsikylän!

Mitä uusilla jäsenillämme on ensi vuoden agendalla? Entä miksi he halusivat liittyä ARVOn jäseneksi? Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski, Kalliola oy:n projektipäällikkö Hanna Hauta-aho ja SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja Tuomo Valve vastaavat.

 

Mikä sai kiinnostumaan ARVOn jäsenyydestä?

Hanna Hauta-aho: ”Kalliola oy toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaan. Kalliola oy tarjoaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita ainutlaatuisella osaamisella. Palvelut koostuvat muun muassa lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä sekä maahanmuuttajatyöstä. ARVOn tavoin yhdistämme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kestävän liiketoiminnan. ARVOn jäsenyys on luonteva tapa laajentaa verkostoja ja edunvalvontakumppanuuksia.”

Tuomo Valve: ”SOS-Lapsikylässä koemme ARVOn jäsenyyden arvokkaaksi ennen kaikkea sen kautta saatavien hyvien verkostojen ja uusien kumppanuusmahdollisuuksien vuoksi. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen lisäksi SOS-Lapsikylä tekee monipuolista kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin yhteiskunnassa paremmin huomioon. Juuri tässä tehtävässä uskomme ARVOn jäsenyyden tuovan meille lisäarvoa.”

Käytännön näkökulmasta jäseneksi liittyminen oli kevyttä, eikä vaatinut järjestöltä suuria ponnistuksia.

Tero Kuorikoski, Paralympiakomitean pääsihteeri

Tero Kuorikoski: ”ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen otti minuun yhteyttä jäsenyyteen liittyen. ARVOn toiminta alkoi kiinnostaa, sillä Paralympiakomitealle on tärkeää se, miten voimme toiminnallamme tehdä tästä yhteiskunnasta parempaa paikkaa. Oli siis mielekästä lähteä mukaan. Käytännön näkökulmasta jäseneksi liittyminen oli kevyttä, eikä vaatinut järjestöltä suuria ponnistuksia.”

 

Mitä teillä on agendalla nyt alkaneena vuonna? Mitä odotatte arvolaisuudelta?

Tuomo Valve: ” Vuonna 2018 alkaa SOS-Lapsikylässä uusi strategiakausi, joka on vahvasti kasvupainotteinen. Kasvua haetaan paitsi lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluista, niin myös aiempaa enemmän ennaltaehkäisevistä palveluista. Alkavana vuonna tulemme jatkamaan työmme vaikuttavuuden esiin nostamista ja vaikuttavien lapsiperheiden tukipalveluiden kehittämistä. Olemassa olevien palveluiden lisäksi kehitämme yhä enemmän myös digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi. Toivomme ARVOn jäsenyyden avaavan meille uusia yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksia tavoitteessamme toimia lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen avun asiantuntijana ja palvelujärjestelmän uudistajana.”

Alkavana vuonna tulemme jatkamaan työmme vaikuttavuuden esiin nostamista ja vaikuttavien lapsiperheiden tukipalveluiden kehittämistä. Olemassa olevien palveluiden lisäksi kehitämme yhä enemmän myös digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi.

Tuomo Valve, SOS-Lapsikylän sidosryhmäjohtaja

Hanna Hauta-aho: ”Vuoden alussa astui voimaan uusi organisaatiorakenne, joka mahdollistaa paremmin nykyisten palveluiden kehittämisen. Luomme uusia setlementtiratkaisuja vahvistamalla liiketoimintaosaamista, arvioimalla jatkuvasti toiminnan vaikuttavuutta ja toimimalla lähellä asiakkaita. Kalliola oy toimii vahvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, joten tarvitsemme avoimia ja aktiivisia foorumeita, joissa yhdessä kehittäminen ja organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö on mahdollista.

Kalliola oy:n ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja kaltaistemme, järjestötaustaisten yritysten kannattaa ehdottomasti tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä. ARVOn jäsenyys voi osaltaan tukea Kalliola oy:n tunnettavuutta ja asemaa osana yhteiskunnallisten yritysten rintamaa.”

Kalliola oy:n ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja kaltaistemme, järjestötaustaisten yritysten kannattaa ehdottomasti tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä.

Hanna Hauta-aho, Kalliola oy:n projektipäällikkö

Tero Kuorikoski: ”Meidän alkuvuoden agendallamme on erityisesti maaliskuussa järjestettävät paralympialaiset. Ne tulevat varmasti tänäkin vuonna näkymään monille suomalaisille ja liikuttamaan monia.
ARVOn jäsenyydeltä odotamme alati kasvavaa verkostotoimintaa. Olisi hienoa, jos ARVO järjestäisi tapahtuman, joka kokoaa yhteen ihmisiä eri järjestöistä keskinäiseen sparraukseen ja pallottelemaan ideoita järjestötyöstä. Tärkeää on myös päästä kertomaan omasta toiminnastamme tälle verkostolle, jonka ARVOn jäsenyyden kautta saamme.”

 

Haluaisitteko tekin mukaan kasvavaan joukkoomme?

Tarjoamme jäsenillemme asiantuntijaverkoston ja edunvalvontatyön lisäksi tunnettuutta ja asiantuntija-apua vastuulliseen johtamiseen, vaikuttavuuden todentamiseen sekä rahoitusratkaisuihin.

Arvo-liitolla on kolme jäsenyyskategoriaa: varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenyrityksemme toimivat monilla eri toimialoilla. Ota yhteyttä (kimmo.lipponen@arvoliitto.fi tai puh. 040 758 7247) ja kerromme mielellämme lisää jäsenyyksien hyödyistä!

Parhaalle yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevälle opinnäytetyölle 1000 €!

Oletko tehnyt yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Ilmianna itsesi tai tuttusi 31.12.2017 mennessä! Palkitsemme parhaan työn 1000 eurolla.

Etsimme yhdessä FinSERNin ja Yhteiskunnallinen yritys -merkin kanssa opinnäytetyötä, joka käsittelee yhteiskunnallisia yrityksiä.

Yhteiskunnalliset yritykset ratkaisevat liiketoimintansa avulla yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia ja edistävät yhteiskunnallisia tavoitteita. Ne käyttävät ainakin puolet voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen.

Työn tieteenalaa ei ole rajattu ja opinnäytetyön teemat voivat käsitellä yhteiskunnallista yritystoimintaa eri näkökulmista ja eri menetelmillä.

Parhaan opinnäytetyön kirjoittaja valitaan tammikuussa 2018, ja hänet palkitaan paitsi maineella ja kunnialla, myös 1000 euron rahapalkinnolla! Voittajan valitsee FinSERNin, Yhteiskunnallinen yritys -merkin ja ARVOn muodostama työryhmä. Kiinnitämme arvioinnissa huomiota työn innovatiivisuuteen, hyödyllisyyteen, tuoreeseen näkökulmaan ja tutkimuksen laadukkaaseen toteutukseen.

Voit lähettää hakemuksesi ja kysyä lisätietoja 31.12.2017 saakka sähköpostitse harri.kostilainen@diak.fi.

Katso tarkemmat tiedot kilpailusta.

Vaikuttava joukkomme sai uusia jäseniä

ARVOn joukkoihin liittyivät Impactor Consulting Osk ja Epiqus. Kannatusjäsenenä mukaan tuli Tradeka.

– Impactor Consulting Osk liittyi ARVOn jäseneksi, koska haluamme edistää talouden muutosta kestävämpään ja inhimillisempään suuntaan. Autamme yhteiskunnallisia yrityksiä kehittämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ketterästi ja jatkuvasti parantaen. Näin vaikuttavuudesta tehdään kilpailuetu markkinoilla. ARVOssa olemme osa vaikuttavien toimijoiden yhteisöä, kertoo Impactor Consulting Oskin perustajaosakas Kristiina Ullgrén.

Myös Epiquksen osakas Jussi Nykänen ja Tardekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä odottavat ARVOn jäsenyydeltä yhteistyön voimaa.

– Liiketoimintamme perustuu ekosysteemiajatteluun: me rahoitamme yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisyä ja tarvitsemme käytännön toiminnassa hyvin monenlaista osaamista. ARVOn kautta uskomme saavamme hyviä kontakteja monenlaisiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, mikä auttaa meitä kasvattamaan toimintamme yhteiskunnallista vaikutusta. Samalla oma osaamisemme kasvaa mikä auttaa liiketoiminnan jatkokehittämisessä. Uskomme, että monimutkaisissa asioissa hyviä tuloksia saadaan vain yhteistyöllä, Nykänen kommentoi.

– Tradekan voitonjakolupauksen mukaisesti lahjoitamme keskimäärin vähintään 10 % verojen jälkeisestä tuloksesta yleishyödyllisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin tarkoituksiin. Vaikutusmahdollisuutemme ovat kuitenkin yksin toimiessa rajalliset. Siksi on tärkeää tehdä töitä ja keskustella muiden kanssa. Tätä keskustelua ja yhteistä vaikuttamista Tradeka on toteuttanut muun muassa ARVOn kannatusjäsenyydellä, Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä jatkaa.

 

Haluaisitteko tekin mukaan kasvavaan joukkoomme?

 

Uusien tulokkaiden myötä jäsenmäärämme kasvoi 50 yritykseen. Tarjoamme jäsenillemme asiantuntijaverkoston ja edunvalvontatyön lisäksi tunnettuutta ja asiantuntija-apua vastuulliseen johtamiseen, vaikuttavuuden todentamiseen sekä rahoitusratkaisuihin.

Arvo-liitolla on kolme jäsenyyskategoriaa: varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenyrityksemme toimivat monilla eri toimialoilla. Ota yhteyttä (kimmo.lipponen@arvoliitto.fi tai puh. 040 758 7247) ja kerromme mielellämme lisää jäsenyyksien hyödyistä!

 

Hyvän mitta jatkaa toiseen vaiheeseen

Hyvän mitan toisessa vaiheessa luodaan malleja vaikuttavuusperusteisten sopimusten mahdollistamiseksi, vaikuttavuustiedon keräämiseen ja kouluttamiseen.

Haluamme osoittaa tärkeän työn tulokset ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ymmärrettävästi, yhteismitallisesti ja vertailukelpoisesti, dataa ja digitaalisuutta hyödyntäen.

ARVOn kanssa mukana ottamassa hyvästä mittaa: Me-säätiö, Stea, Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kela.

Pistä seurantaan ARVOn Twitter– ja Facebook-tilit sekä hästäg #HyvänMitta. Kerromme pian lisää!

 

Lue lisää:

 

Hyvän mitan ykkösvaihe ohi – Vinkit ja opit on tarkoitettu kaikkien käyttöön

www.hyvänmitta.fi

ARVO on mukana Soteuttamon kick off -tilaisuudessa 30.10.

ARVO järjestää yhdessä SOSTEn ja Sitran kanssa Soteuttamon kick off -tilaisuuden. Järjestötoimijoille suunnattu tilaisuus järjestetään 30.10. klo 13–16 SOSTEn tiloissa Helsingissä (Yliopistonkatu 5).

Sitran ja kuntatoimijoiden organisoima Soteuttamo tarjoaa sparrausta sosiaali- ja terveysalan uudistamiseen ja verkostojen kehittämiseen. Sparrauksessa keskitytään vahvistamaan järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskykyä. Soteuttamon tavoitteena on luoda tiivistä vuorovaikutusta eri sote-alan toimijoiden välille.

Sitra järjestää keväällä 2018 kaksi sparrauspäivää jatkoon valituille toimijoille. Tilaisuudessa annetaan lisätietoa jatkotyöskentelyyn hakeutumisesta.

ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen kertoo tilaisuudessa siitä, miten eri toimijat voivat yhdessä luoda yhteiskunnallista hyvää ja taloudellista arvoa. Puheenvuoroja kuullaan myös SOSTElta, Finsote Consultingilta, Työ-ja elinkeinoministeriöltä ja Sitralta.

Löydät lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeen SOSTEn sivuilta. Ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä.

 

HUS:n Painonhallintatalo.fi palkittiin Vuoden Vaikuttavimpana ARVO-tekona

HUS-virtuaalisairaalan lihavuuden hoidon sähköiset palvelut eli Painonhallintatalo.fi voitti Vuoden 2017 Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO myönsi palkinnon nyt kolmatta kertaa teolle, jonka liiketoiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kunniamaininnat saivat tänä vuonna Autismisäätiön työllisyyttä edistävät palvelut sekä Nicehearts ry.

 

Painonhallintatalo vastaa keskeiseen terveyskysymykseen digitalisaation keinoin

 

Painonhallintatalo on digitaalinen laihdutuspalvelu, jossa yhdistyvät kaikki painonhallinnan kannalta olennaiset osa-alueet: ravitsemus, liikunta, uni, stressi ja psykologinen painonhallinta. Perinteisesti lihavuuden hoidossa on usein keskitytty vain oikeanlaiseen ravitsemukseen ja liikuntaan. Painonhallintatalo ottaa potilaan kokonaisvaltaisesti huomioon ja kiinnittää huomiota nimenomaan painonhallinnan psykologiseen puoleen. Tämä lisää palvelun vaikuttavuutta.

Palvelu on kehitetty yhdessä potilaiden sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Keskiössä ovat olleet nimenomaan potilaan omat arvot, joiden pohjalta palvelu on rakennettu.

Palvelun tuote on vuoden pituinen Terveyslaihdutusvalmennus, jonka ajaksi potilas saa henkilökohtaisen valmentajan, joka seuraa ja tukee potilasta 1-2 viikon välein. Tutkimuksissa on todettu, että ihmisen läsnäolo on todella merkittävä tekijä Painonhallintatalon kaltaisissa verkkointerventioissa.

ARVOn palkintoraati arvostaakin Painonhallintatalon tapaa yhdistää teknologia ja ihmiset. Raadin mukaan Painonhallintatalo vastaa keskeiseen terveyskysymykseen hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia kustannustehokkaalla ja asiakaskokemusta parantavalla tavalla. Painonhallintatalolla on laaja kohderyhmä ja palvelu lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Laura Suojanen HUS:lta.

– On mahtavaa saada arvostusta ja kunnioitusta työlle, jota on tehty pitkään ja sitkeästi. Digitaalisten ratkaisujen kautta voidaan tavoittaa suuri määrä ihmisiä. Tällä hetkellä palvelua käyttää jo 400 potilasta, mutta tavoitteenamme on totta kai se, että palvelua voisivat käyttää kaikki lihavuudesta kärsivät suomalaiset. Palvelulla on mahdollisuuksia laajentua myös kansainvälisesti, Suojanen kommentoi.

Pelkästään Uudellamaalla 160 000 ihmisellä olisi tarvetta lihavuuden hoitoon.

 

Kunniamaininnat Autismisäätiön työllisyyttä tukeville toiminnoille ja Niceheartsille

 

Kunniamaininnalla palkittiin Autismisäätiön työllistymistä edistävä hanke, jossa on saatu aikaan hyviä tuloksia siksi, että työllisyyspalveluiden räätälöinnissä otetaan huomioon autismin kirjon ihmisten erityistarpeet.

Työhönvalmennukseen osallistuneista 17,8 % on saanut palkkatyöpaikan, mikä on huomattavasti enemmän kuin ”perinteisillä” työvoimapoliittisilla toimilla. Raadin mielestä Autismisäätiön räätälöityä palvelumallia voisi käyttää esimerkkinä myös muiden helposti sivuun jäävien ryhmien tukemisessa.

– Tuntuu hyvältä saada arvokas tunnustus tehdylle työlle. Tämä merkitsee sitä, että muutkin huomaavat hyvän työmme, Hanna Ekman.

Nicehearts on yhdistys, joka edistää tyttöjen ja naisten asemaa sekä ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kaikkein heikommassa asemassa olevien osallistumismahdollisuuksia ja edistää oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Se toimii Vantaalla, Espoossa, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Imatralla ja koordinoi myös Me-taloja Espoossa ja Lappeenrannassa.

Palkintoraati kiitti Niceheartsia erityisesti siitä, että se tukee yksilöä elämänkaaren eri vaiheissa.

Lisätiedot:

Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, p. 040 758 7247.

Vuoden ARVO-teko palkitaan 11.10.

Aloimme etsiä Vuoden Vaikuttavinta ARVO-tekoa 3. heinäkuuta. Palkitsemme nyt kolmatta kertaa toimijan, joka tekee yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä ja lisää suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.

Kilpailun voittaja julkistetaan ARVOPÄIVÄ-seminaarissa, joka järjestetään 11.10. klo 13–15.30 viagra pas cher Kalliolan Setlementin auditoriossa (Sturenkatu 11, Helsinki). Tilaisuus on tarkoitettu ARVOn jäsenyrityksille ja sidosryhmille. Voit ilmoittautua mukaan sähköpostitse info@arvoliitto.fi.

Vuoden Vaikuttavimman ARVO-teon julkistamisen lisäksi luvassa on puheenvuoroja vastuullisesta ja vaikuttavasta tulevaisuudesta. Aihetta lähestytään esimerkiksi brändien ja digitaalisten ratkaisujen näkökulmista.

 

Puheenvuorot

Vastuullinen brändi: Eettisyyden ja vastuullisuuden toteuttaminen brändäyksen avulla

Professori Johanna Kujala (TaY)

 

Unohdetut lapset? Vaikuttavilla teoilla hyvinvointia lapsiperheille.

Kehitysjohtaja Kati Palsanen, SOS-Lapsikylä

 

Dialogi, data ja digitaaliset ratkaisut Me-säätiön strategiassa

Toimitusjohtaja Ulla Nord, Me-säätiö

 

Seminaarin avaa ARVOn puheenjohtaja Pentti Lemmettyinen.

Seminaari: Vastuulliset ja vaikuttavat liiketoimintamallit tulevaisuuden sote-palveluissa

Keskustelu sote-uudistuksesta on käynyt vilkkaana jo pitkään. Miten sosiaali-ja terveyspalvelut järjestetään tulevaisuudessa vastuullisesti ja vaikuttavasti?

Puhumme aiheesta Oulussa SOSTEtalk!-tapahtuman yhteydessä järjestettävässä seminaarissamme 3. lokakuuta. Seminaari järjestetään Teatteriravintola Vänmannissa (Kaarlenväylä 2, 90100 Oulu) klo 15–17.

 

Seminaarin teemoina ja alustajina muun muassa:

Yhteiskunnalliset yritykset vaikuttavien palveluiden tuottajina

Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö & varapuheenjohtaja, ARVO

 

Vastuullinen johtaminen yhteiskunnallisen yrityksen voimavarana

Anna-Maija Lämsä, professori, Jyväskylän yliopisto, EETTI & INNO -hanke

 

Miten vaikuttavuusperusteisuus varmistetaan julkisissa hankinnoissa?

Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut

 

Keskustelua johdattaa ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

 

SOSTEtalk! on monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma

SOSTEtalk! järjesteään Oulussa 3.–4.10. Tapahtuma on kohtaamispaikka päättäjille ja ammattilaisille, jotka edistävät ihmisten hyvää elämää. Tapahtuma tarjoaa laajan katsauksen sote-alan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Ohjelmassa on ajankohtaisia puheenvuoroja, mielenkiintoisia koulutuksia ja työpajoja sekä vapaampia kohtaamisia näyttelyosastolla.

ARVOn seminaari on SOSTEtalk!in sisartapahtuma, joten se tarjoaa hienon mahdollisuuden keskustella paikallisten kuntapäättäjien ja vaikuttajien kanssa.

Seminaari on myös oiva tilaisuus nähdä, millaista työtä ARVO tekee ja miten yhteiskunnallinen yrittäminen on etu paitsi yhteiskunnalle myös liiketoiminnalle.

 

Ilmoittaudu nyt!

ARVOn seminaariin voit ilmoittautua sähköpostilla info@arvoliitto.fi. Kannattaa toimia heti, sillä mukaan tilaisuuteen mahtuu vain 50 nopeinta!

Huomaathan, että jos haluat hyödyntää myös muuta SOSTEtalk!in ohjelmaa, sinun on ilmoittauduttava tapahtumaan erikseen. Sen voit tehdä tapahtuman omilla sivuilla.

 

Lue lisää:

https://www.soste.fi/tapahtumat/sostetalk.html

 

Vaikuttava joukko tavattavissa Kuntamarkkinoilla

ARVO on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Kuntamarkkinoilla. Tapahtuma järjestetään 13.–14.9.

ARVO on yhteiskunnallisten yritysten etujärjestö. Luomme hyvinvointia yhteiskuntaan edistämällä liiketoimintaa, joka asettaa ympäröivän yhteiskunnan kehittämisen taloudellisten voittojen edelle.

Verkostossamme on jo yli 50 jäsentä ja yhteistyökumppania. Markkinaosastollamme päivystääkin vaikuttava joukko yhteiskunnallisten yritysten edustajia. Mukana yhteisellä osastollamme ovat jäsenyrityksistämme Setlementtiasunnot, Autismisäätiö, Uudenmaan vammaispalvelusäätiö, Y-säätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Viittakivi Oy, Rinnekoti-säätiö ja Aspa-säätiö.

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat usein siellä, missä ihmiset tarvitsevat elämäänsä tavallista enemmän tukea. Ne tuottavat palveluita muun muassa vanhuksille, vammaisille, lapsiperheille ja syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. Nämä ovat ihmisryhmiä, joiden elämässä voi olla useita päällekkäisiä ja visaisia kysymyksiä. Ratkaisuksi tarvitaankin kokonaisuuden huomioon ottamista ja yksilöllisiä ratkaisuja.

– Yhteiskunnallisia yrityksiä on monenlaisia ja vaikuttavan joukkomme kautta voimme parhaiten tuoda esiin sitä moninaisuutta, jolla yritykset pyrkivät haastavassa asemassa olevia ihmisiä auttamaan, sanoo ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Lipponen on tavattavissa osastolla keskiviikkona klo 13–16 ja torstaina klo 10–13.30.

Laita muistiin nämä tietoiskut!

ARVOn jäsenyrityksillä on Kuntamarkkinoilla useita mielenkiinoisia tietoiskuja, joita kannattaa tulla kuuntelemaan.

 

Aihe: Vahvaa vaikuttavuutta toimijuuden avulla – kokemuksia ja näkemyksiä

Puhuja: Pirjetta Salomäki, hankekoordinaattori, Diakonissalaitoksen Hoiva

Aika: ke 13.9. klo 10–10.20

Paikka: huone A 3.25, 3. krs

 

Aihe: Kolmannen sektorin palvelutuotanto yhteiskunnallisena investointina – palveluiden inhimillinen vaikutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus kestävänä ratkaisuna sote-uudistuksessa

Puhuja: Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö sr

Aika: ke 13.9. klo 10.30–10.50

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Yhteisöllinen kortteliasuminen – työkalut yhteiskunnallisesti vaikuttavaan kaupunkiasumiseen.

Puhuja: Kimmo Rönkä, toimitusjohtaja, Setlementtiasunnot

Aika: ke 13.9. klo 13–13.20

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Selkeä parannus syrjäytyneiden nuorten hyvinvoinnissa, mutta miten se tehdään?

Puhuja: Sari Nyberg, palvelualuejohtaja ja Vamos-nuori, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Aika: ke 13.9. klo 13–13.20

Paikka: huone A 3.25, 3. krs

 

Aihe: Massapalvelu vai yksilöllisesti rakennettu – miten asiakas sen kokee?

Puhuja: Kokemusasiantuntija Minna Tenhonen ja asiakkuusjohtaja Jaana Laaksonen, Rinnekoti

Aika: ke 13.9 klo 13.30–13.50

Paikka: kokoustila A.3.2., 3. krs

 

Aihe: Bonusta vastuullisesta sosiaalipalvelusta – Porin malli

Puhuja: Palvelu- ja myyntijohtaja Seija Milonoff, Aspa Palvelut Oy ja psykososiaalisten palvelujen päällikkö Matti Järvinen, Porin kaupunki

Aika: ke 13.9. klo 14.00–14.20

Paikka: huone A 3.8, 3. krs

 

Aihe: Kolmannen sektorin palvelutuotanto yhteiskunnallisena investointina – palveluiden inhimillinen vaikutus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus kestävänä ratkaisuna sote-uudistuksessa

Puhuja: Ritva Ulander, toimitusjohtaja, Autismisäätiö sr

Aika: to 14.9. klo 11-11.20

Paikka: Tietokimara, K-kerros

 

Aihe: Asunnolla ylös ja työllä eteenpäin. Y-Säätiön Uuras tukemassa asukkaiden työllistymistä.

Puhuja: Kaisa Nisula, asukaskoordinaattori, Y-Säätiö

Aika: to 14.9. klo 11.30–11.50

Paikka: Tietolinja, K-kerros

 

Aihe: Miten palvelujen rakentaminen yksilöllisesti on mahdollista tuottajan ja tilaajan yhteistyöllä?

Puhuja: Palveluohjauksen esimies Tiina Väntsi, Rinnekoti

Aika: to 14.9. klo 13.30–13.50

Paikka: kokoustila  A.3.2, 3. krs

 

Kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma

Kuntamarkkinat kokoaa yhteen valtion ja kunta-alan toimijoita sekä yrityksiä. Se on kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma, jossa esillä ovat alan ajankohtaisimmat aiheet.

Kuntamarkkinat järjestetään Helsingissä, osoitteessa Toinen linja 14. Sisäänpääsy ja ohjelman tilaisuudet ovat maksuttomia.

 

Lisätietoja:

www.kuntamarkkinat.fi 

Tiedote: Palveluiden vaikuttavuus saatava tulevan sote-mallin keskiöön

Sote-uudistuksen lisäaika pitää käyttää varmistamaan, että pitkäaikaisten yhteiskunnallisten vaikutusten tarkastelu otetaan avainasemaan tulevassa sote-mallissa. Näin vaativat SOS-Lapsikylä ja yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO.

”Valinnanvapaus ei ole sote-uudistuksen tärkein kysymys vaan se, miten varmistetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset eivät kasva pitkällä aikavälillä. Siksi tulevassa sote-mallissa pitää ennen kaikkea varmistaa, että ihmiset saavat tarpeeksi kattavia ja oikeanlaisia palveluita oikeaan aikaan. Tämä vähentää kokonaiskustannuksia pitkällä aikavälillä”, yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen sanoo.

Halvin yksikköhinta ei takaa säästöjä
SOS-Lapsikylä ja ARVO harmittelevat, että tällä hetkellä sote-keskustelu pyörii lähinnä sen ympärillä, miten palveluita pystytään tuottamaan nykyistä tehokkaammin ja halvemmalla.

”Ei kyse ole siitä, että palvelut pitäisi tuottaa mahdollisimman halvalla yksikköhinnalla vaan että osataan katsoa kokonaiskustannuksia viiden, kymmenen, jopa 20 vuoden päähän. Sekä säästöt että vaikuttavat palvelut ovat mahdollisia, kun lakataan tuijottamasta pelkästään lyhyen aikavälin hintalappua”, Kimmo J. Lipponen sanoo.

Esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden kustannukset ovat kasvaneet Suomessa jo vuosikymmenten ajan. Syynä on palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja se, että perheet eivät saa tukea ajoissa ja ongelmat ehtivät kasaantua.

”Kun perhe ohjataan ajoissa perhekuntoutukseen, kuntoutus maksaa hetkellisesti paljon, mutta sen avulla saatetaan välttyä usean lapsen huostaanotolta tai syrjäytymiseltä, jolloin yhden perheen kohdalla syntyy monen miljoonan euron säästöt”, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen sanoo.

Uudenlainen toimintatapa säästää jopa 20 prosenttia kustannuksista
SOS-Lapsikylä on kehittänyt perhetyöhön moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvan SOS-kumppanuusmallin, jota on pilotoitu Varkaudessa.

”Mallimme osoittaa, että oikein ajoitetuilla palveluilla yhä useampi haavoittuvassa asemassa oleva lapsi ja nuori pärjää elämässään, palveluiden tarve vähenee pitkällä aikavälillä ja kokonaiskustannuksissa pystytään säästämään jopa 20 prosenttia”, Kati Palsanen kertoo.

Vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä ja toimintamalleja kehittävä Hyvän mitta -hanke tulee syksyllä käynnistyvässä toisessa vaiheessaan keskittymään erityisesti näiden vaikuttavuusperusteisten hankintojen laajemman käyttöönoton mahdollistamiseen.

”Vaikeiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen kestävästi edellyttää kaikkien toimijoiden yhteistä käsitystä tarpeesta, selkeitä tavoitteita ja tekemisen mitattavuutta”, Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen korostaa.

Lisätietoja
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, p. 040 758 7247
Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä, p. 040 825 1620

**
SUOMIAREENA TÄNÄÄN:
”Halpa hinta vai hyvä elämä? Vaikuttavuus ratkaisee” -keskustelu maanantaina 10.7. klo 15.15. – 16.30. Keskustelun järjestävät ARVO, SOS-Lapsikylä ja Hyvän mitta -hanke.

Mukana keskustelussa ovat sisäministeri Paula Risikko, Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen, Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen ja kokemusasiantuntija Yonatan Gebrenegus Osallisuuden aika ry:stä. Paneelia vetää toimittaja Riku Rantala. Keskustelu järjestetään Porin kaupungintalon pihalla.

Huom! Keskustelua voi seurata myös striiminä klo 15.15 alkaen täällä