Yhteiskunnallisesta yrittämisestä

Miksi tarvitsemme yhteiskunnallista yrittämistä?

Yhteiskuntamme tarvitsee kehittyäkseen monenlaista yrittämistä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys edistää yhteiskunnallisia päämääriä liiketoiminnan keinoin. Taloudellisen voiton maksimointi ei ole yhteiskunnallisten yritysten keskeisin motiivi.

Määritelmä

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yksityisesti omistettuja, niiden liiketoiminnan tavoitteena on edistää yhteiskunnallisia päämääriä ja ne käyttävät voittojaan niiden tavoitteen mukaisten päämäärien toteuttamiseen.

Esimerkkejä yhteiskunnallisista yrityksistä

Lue esimerkkejä yhteiskunnallisten yritysten tekemästä työstä Tutustu yrityksiin -sivulta, jossa esittelemme ARVOn jäsenyrityksiä.

Yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit

  1. Yrityksen liiketoiminnan tarkoituksena on edistää jotakin yhteiskunnallista päämäärää: sosiaalinen, terveys/hyvinvointi, ekologinen, työllisyys, kulttuuri
  2. Yritys toimii markkinoilla ja tuloista merkittävä osa tulee palvelu-/tavaramyynnistä
  3. Yritys on riippumaton julkisesta sektorista (itsenäinen hallinto ja operatiivinen toiminta)
  4. Yritys käyttää voittojaan ensisijaisesti yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseksi ja toissijaisesti yrityksen kasvattamiseen
  5. Yrityksen toiminta pohjautuu eettisiin ohjeisiin, se on läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on monipuolista

Arvo_y_yritykset_taulukko

Usein kysyttyä

Miksi ARVO on perustettu?

Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan erilaisia ongelmanratkaisutapoja. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on yksi liiketoiminnan muoto yhteiskunnallisten päämäärien toteuttamiseksi. ARVO on syntynyt yritysten edunvalvonnan ja menestyksen tukemiseksi.

Mitä tarkoitetaan yhteiskunnallisella päämäärällä?

Yhteiskunnallinen yrittäminen lisää hyvinvointia ja ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia liiketoiminnan keinoin. Yhteiskunnalliset yritykset vahvistavat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Ne esimerkiksi tukevat erityisryhmien työllistymistä, heikommassa asemassa olevien ihmisten elämänlaadun parantamista, ja lasten hyvinvointia.

Kuinka mahdolliset voitot käytetään?

Yhteiskunnallisten yritysten liikevoitosta vähintään puolet käytetään yhteiskunnallisten päämäärien hyväksi.

Miksi yhteiskunnallinen yrittäminen on eettistä?

Toiminta ei perustu lyhytnäköiseen taloudellisen voiton tavoitteluun. Yhteiskunnallinen yrittäminen keskittyy ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseen. Toiminnassa korostuu läpinäkyvyys.

Ovatko kaikki yritykset yhteiskunnallisia yrityksiä?

Eivät. Yhteiskunnallisten yritysten täytyy noudattaa liiketoimintamallia, johon liittyvät kriteerit: eettisyys, läpinäkyvyys, voitonjako, jne.

Ovatko yhteiskunnalliset yritykset muita parempia?

Eivät. Se on yksi yrittämistoiminnan muoto. Kaikenlaisia yrityksiä tarvitaan.

Onko kolmannen sektorin toiminta yhteiskunnallista yritystoimintaa?

Ei välttämättä. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät automaattisesti ole yhteiskunnallisia yrityksiä.

Voiko mikä tahansa organisaatio olla yhteiskunnallinen yritys?

Yhteiskunnallinen yritys ei rajoitu johonkin yhtiömuotoon. Kaikki yhtiömuodot voivat olla mukana.

Miksi yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan?

Yhteiskunnalliset yritykset uudistavat palvelurakenteita ja tuottavat hyvinvointipalveluita inhimillisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Täytyykö ARVOn jäsenellä olla Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys –merkki?

Ei tarvitse. Yrityksen täytyy toimia ARVOn eettisten sääntöjen mukaisesti.